Photos

2023

2023 Navarathiri Culturals
 20231020 Shasti: Veena Vahini Saraswathi Devi Alankaram
20231017 Tritiya Mayura Vahana – KOUMARI
20231016 Dwitiya Vrishabha Vahana – Maheswari Alankaram
20231015 Prathama – Hamsavahana Alankaram BRAHMI & Chandi Homam
20231014 Sharadamba Abhishekam,Jagatprasutika Alankaram
Vinayaka Chaturthi Utsava
Radha Kalyanam Aug 5 2023
Youtube link – Morning Session -Radha Kalyanam Aug 5 2023 
Youtube link – Evening Session -Radha Kalyanam Aug 5 2023 
Adi Puram  July 23 2023
First Anniversary July 10 2023
Rajagopuram Kumbhahishekam May 07 2023

2022

SAMPRADAYA BHAJAN – Sunday, Nov. 13th – 10am

Sampradaya Bhajan – Youtube Link

Navarathi Utsavam – Sun, Sept 25, 2022 to Tue, Oct 04, 2022

Mandala Abhishekam

Mandala Abhishekam – Day 1 – August 25 2022

Mandala Abhishekam – Day 2 – August 26 2022

Mandala Abhishekam – Day 3 – August 27 2022

Mandala Abhishekam – Day 3 – August 27 2022 – SANGEETHA SEVA

Maha Kumba Abhishekam

Maha Kumba Abhishekam – July 08, 09, 10

 

2019 

Bhaje Sharadam –  Dec 2019  
Gayathri Yegyam – Nov 2019
Sankara Jayanthi  May 2019
Sannidhnam Varadhanthi April 2019
Mani Mama Town Hall Meeting – Youtube Video -March 2019
Mani Mama Townhall Meeting – March 2019
Mani Mama Townhall Meeting – March 2019 – Videos

2018

Bhaje Sharadham 
Yajur Veda Upaakarma – Videos
Yajur Veda Upaakarma
Sannidhanam Vardhanthi-Videos
Sannidhanam Vardhanthi
Guru Poornima
Sankara Jayanthi
Maha Sannidhanam Varadhanthi
SVBF Houston Construction Pooja
MahaShivarathiri
Ratha Saptami

2017

Gayathiri Yegyam
Saraswati Pooja
Guru Poornima
Shankara Jayanti
Aacharya Varadanthi
Shivarathiri

2016

Bhaje Sharadambam
Mahanyasam – Shirdi Sai Mandir
Gayatri Yegnam
Sankara Jayanti
Varadhanti

2015

Bhaje Sharadambam
Gayatri Yegnam
Sankara Jayanti

2013

Bhaje Sharadambam
Gayathri Yegnam
Bhoomi Pooja
Sankara Jayanti

2012

Bhaje Sharadambam